Komunalinis ūkis

GKŪ

Komunalinis vandens tiekimas – tai būtina gyventojų gyvybės užtikrinimo sistemos dalis, kadangi nuo geriamojo vandens kokybės priklauso žmonių sveikatos būklė, o taip pat ir sanitarinė-epidemiologinė situacija bei miestų ir aplinkos gerbūvio laipsnis.

Gyvenamojo ir komunalinio ūkio (GKŪ) sektoriui kompanija Jurby WaterTech International siūlo o namų ūkio reikmėms skirto vandens paruošimo technologijas, taikant filtraciją, nugeležinimą, ultrafiltraciją, nukenksminimą, dalinę demineralizaciją.  Garantuotai veiksmingus sprendimus, skirtus GKŪ vandens valymui ir paruošimui, siūlo kompanijos Jurby Water Tech International Inžinerijos padalinys ir Cheminio vandens apdorojimo padalinys .

Inžinerijos padalinys gyvenamajam ir komunaliniam ūkiui siūlo:

 • šiuolaikinius ir patikimus geriamojo ir buitinio vandens valymo ir paruošimo technologinius sprendimus su pačiais minimaliausiais kapitaliniais įdėjimais bei eksploatacijos kaštais,
 • įvairaus sudėtingumo projektų kokybišką realizaciją, pradedant konteinerio tipo įtaisais ir baigiant miestų vandens valymo įrenginiais, skirtais iki 100 000 gyventojų arba daugiau.
 • techninio ekonominio pagrindimo (TEP) parengimą ir šiluminių energetinių išteklių (ŠEI) sąnaudų apskaičiavimą
 • turimų įrenginių ištyrimą ir rekomendacijų pateikimą
 • turimų vandens paruošimo įrenginių rekonstrukciją
 • kokybišką ir išbaigtą projektavimą, laikantis normų ir standartų
 • VPĮ (vandens paėmimo įrenginių) statybą generalinės rangos pagrindais
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą
 • personalo apmokymą ir kokybišką techninį aptarnavimą.
 • komunalinio vandens tiekimo projektų vykdymą: ЕРС/ЕРСМ (engineering-procurement-construction (projektavimas-prekių pirkimas-statyba)) / (engineering-procurement-construction-management (projektavimas-prekių pirkimas-statyba-valdymas)) tipo arba ВООТ (Build, Own, Operate and Transfer (statyba-nuosavybė-eksploatacija-perdavimas)) tipo.

Komunalinis vandens tiekimas

Komunalinis vandens tiekimas – tai būtina gyventojų gyvybės užtikrinimo sistemos dalis, kadangi nuo geriamojo vandens kokybės priklauso žmonių sveikatos būklė, o taip pat ir sanitarinė-epidemiologinė situacija bei miesto ir aplinkos gerbūvio laipsnis.

Kompanija Jurby Water Tech International siūlo:

 • veikiančių objektų techninės modernizacijos vykdymą, diegiant energiją taupančias technologijas, skirtas eksploatacijos ir paslaugų teikimo efektyvumui didinti su po to einančiu objektų valdymu.
 • vandens tiekimo ir vandens nuvedimo objektų valdymą, prisiimant įsipareigojimus dėl eksploatacijos, įrenginių techninio aptarnavimo, tiekimo ir paslaugų teikimo.
 • dalyvavimą objektų statybos projektuose kaip investuotojas ar drauge investuojantis investuotojas, tiekiantis įrengimus, su po to einančiu objektų valdymu.
 • objektų modernizacijos ir statybos projektų valdymą. Veikiančių objektų techninių auditų pravedimą, techninio ekonominio pagrindimo parengimą  ir skaičiavimus, skirtus tiek  jau veikiantiems tiek ir planuojamiems statyti objektams.

 

 

Šilumos tiekimas

Šiandien šiluminės energijos gamybos, paskirstymo ir vartojimo įrenginių efektyvumo padidinimo problemos sprendimas susijęs su techninės modernizacijos, turimų įrengimų pakeitimo problemų sprendimu bei šilumos tiekimo įrenginių rekonstrukcijos galimybėmis.

Kompanija Jurby Water Tech International siūlo:

 • veikiančių objektų techninės modernizacijos vykdymą, diegiant energiją taupančias technologijas, skirtas eksploatacijos ir paslaugų teikimo efektyvumui didinti su po to einančiu objektų valdymu.
 • šiluminės energetikos objektų valdymą, prisiimant įsipareigojimus dėl eksploatacijos, įrenginių techninio aptarnavimo, tiekimo ir paslaugų teikimo.
 • dalyvavimą energetikos objektų statybos projektuose kaip investuotojas ar drauge investuojantis investuotojas, tiekiantis įrengimus, su po to einančiu objektų valdymu.
 • energetikos objektų modernizacijos ir statybos projektų valdymą. Veikiančių objektų techninių auditų pravedimą, techninio ekonominio pagrindimo parengimą ir skaičiavimus, skirtus tiek dėl jau veikiantiems tiek ir planuojamiems statyti objektams.

 

Nuotekos

Ryšium su tuo, kad vandens ištekliai mažėja, tarifai už nuotekų išleidimą  didinami, o nuotekų išleidimo normos griežtėja, vis svarbesniu aspektu tampa nuotekų apdorojimas.

Kompanija Jurby Water Tech International gyvenamųjų rajonų (kaimų, gyvenviečių) buitinėms nuotekoms valyti siūlo biologinio apdorojimo įtaisus, kuriuose taikomos technologijos užtikrina, jog nuosėdų kiekis bus optimalus, be to, tokie įtaisai gali būti naudojami ir visuomeninės paskirties objektuose (mokyklose, ligoninėse, prekybos centruose ir t.t.).