Chemijos pramonė

Chemijos ir agrochemijos pramonės sektoriams vanduo yra esminė žaliavinė medžiaga. Chemijos pramonės gamybinėse įmonėse vanduo naudojamas produktams ir aparatams šildyti arba aušinti, vakuumui kurti, garui generuoti, tirpikliams ir reakcijų terpėms, ekstrahentams arba absorbentams ruošti, taikomas kaip pernešimo priemonė, produktams plauti bei naudojamas distiliuojant medžiagas. Daugelis technologinių procesų vykdomi prie aukštų temperatūrų ir aukštų slėgių, kas reiškia, jog tokioms technologijoms būtinas itin  švarus demineralizuotas vanduo.

Vandens sąnaudos chemijos ir agrochemijos sektorių įmonėse sąlygojamos gamybos pajėgumų, išleidžiamos produkcijos rūšies, technologijų pažangumo laipsnio, aptarnaujančio personalo kvalifikacijos, o taip pat ir įmonės vandens resurso.

Aplinkosauginių reikalavimų sugriežtinimas kelia naujus uždavinius chemijos ir agrochemijos pramonei: didelį vandens panaudojimo bei nuotekų generavimo  sumažinimą bei taikančių benuotekines technologijas įmonių kūrimą.

Kompanijos Jurby WaterTech International vandens paruošimo ir vandens valymo įrenginiai taikomi tokiuose chemijos ir agrochemijos gamybos baruose:

 • garo generavimo
 • cirkuliacinės vandens tiekimo sistemos

Chemijos ir agrochemijos pramonei mūsų kompanija siūlo vandens paruošimą mažo slėgio, vidutinio slėgio ir aukšto slėgio katilams, o chemijos pramonei dar ir technologinio vandens paruošimą, taikant membranines ir jonų mainų technologijas.

Garantuotai veiksmingus vandens valymo ir paruošimo sprendimus chemijos ir agrochemijos sektorių įmonėms siūlo Kompanijos Jurby Water Tech International Inžinerijos padalinys ir Cheminio vandens Apdorojimo padalinys.

Inžinerijos padalinys chemijos ir agrochemijos sektorių įmonėms  siūlo:

 • kokybišką ir išbaigtą vandens paruošimo įrenginių projektavimą ir gamybą,
 • optimalias, ekonomiškai pagrįstas vandens paruošimo technologines schemas naujiems projektams ir esantiems ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginiams,
 • vandens paruošimo objektų statybos ЕРС/EPCM (EPC – engineering, procurement and construction (projektavimas, prekių pirkimas ir statyba)); EPCM – engineering, procurement, construction and management (projektavimas, prekių pirkimas, statyba ir valdymas )) sutarčių (t.y. „iki rakto”) vykdymą.
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą
 • personalo apmokymą ir garantuotą techninį aptarnavimą

Cheminio vandens apdorojimo padalinys chemijos ir agrochemijos įmonėms siūlo veiksmingas technologijas JurbySoft, skirtas stabilizaciniam ir korekciniam vandens apdorojimui pagal tris technologines kryptis:

 • aušinimo vandens stabilizacinio apdorojimo;
 • garo katilų ir šildymo sistemų vandens korekcinio apdorojimo;
 • membraninių technologijų reagentų.

Padalinio cheminės technologijos ir kompleksiniai sprendimai pagerina galutinio produkto kokybę, padidina gamybinius pajėgumus, sumažina sąnaudas ir menkina aplinkai tenkančią apkrovą

 

Aušinimo sistemos

Chemijos pramonės įmonėse didelis kiekis vandens išeikvojamas technologinių terpių šilumos apykaitos aparatuose aušinimui. Pagrindiniais cirkuliacinio vandens tiekimo sistemų mazgai - aušinami kondensaciniai-šaldytuviniai įrengimai, komunikacijos, vandens blokų įrenginiai, tame tarpe aušyklos, šalto ir šilto vandens kameros, siurblinių įranga.

Daugkartinės cirkuliacijos metu, cirkuliacinių įrenginių vanduo garinasi, įšyla, aušinasi aeruojasi, mineralizuojasi, tampa mažiau stabiliu, koroziškai aktyviu, galinčiu nusėsdinti mineralinių druskų ir užauginti biologinių apnašų. Cirkuliacinių vandens tiekimo įrenginių vandens kokybės reikalavimai nustatomi kiekvienam  technologiniam procesui atskirai.

Vandens nuostolių dėl garavimo, prapūtimo, nulašėjimo ir technologinių reikmių išlyginimas vyksta išvalytų nuotekų ar šviežio vandens sąskaita. Cirkuliacinės vandens tiekimo sistemos darbas vyksta prie vidutiniškai 10 - 400С vandens temperatūros, o aušinamų objektų temperatūra siekia 45 - 5000С.

Cirkuliacinio vandens apdorojimas susijęs su būtinybe neleisti susidaryti nuosėdoms ant aparatų vamzdinių paviršių, sumažinti vandens korozinį aktyvumą metalo atžvilgiu ir užkirsti kelią biologinių apnašų susidarymui ant aušinamų paviršių. Korekcinio stabilizacinio apdorojimo rezultatas – būtinybės papildomai stabdyti sumažinimas bei sąnaudų, reikalingų valymui bei remontui, sumažėjimas, energijos nuostolių minimizavimas.

Ryšium su naująja ekologine aplinkos apsaugos politika, minimizuojamas nevalytų nuotekų nuvedimas į natūralius vandens telkinius, o cirkuliacinio vandens tiekimo sistemos pervedamos į uždarą ciklą su ribotu prapūtimu, dėl ko vandens druskingumas ir korozinis aktyvumas išauga. Be atitinkamos stabilizacinio apdorojimo programos tokioje situacijoje neapsieinama.

Kompanija Jurby WaterTech International pasirengusi chemijos įmonėms pasiūlyti savo pačias pažangiausias vandens apdorojimo technologijas. Vandens cheminio apdorojimo technologijos JurbySoft® išsprendžia korozijos, nuosėdų, technologinio vandens užterštumo problemas, atsirandančias eksploatuojant cirkuliacinius vandens tiekimo įrenginius.

JurbySoft® technologijos reiškia išbaigtą kompleksinio techninio aptarnavimo sistemą:

 • įrenginių darbo ir vandens chemijos režimo ekspertizę ir analizę
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimą
 • reagentinio JurbySoft® apdorojimo veiksmingiausios programos parinkimą
 • techninį – ekonominį pagrindimą
 • dozuojančios įrangos projektavimą ir gamybą
 • įrengimų pristatymą ir instaliavimą
 • vandens chemijos režimo derinimą ir tolesnę jo techninio aptarnavimo kontrolę
 • personalo apmokymą, režiminių kortelių sudarymą

Kvalifikuoti techniniai specialistai, didelė darbo patirtis ir savas tiriamasis centras Cheminio vandens apdorojimo padalinyje mums leidžia nuolatos tobulinti bei kurti naujas JurbySoft® technologijas, atsižvelgiant į vis griežtėjančius gamybos bei ekologinių tarnybų reikalavimus.

Garo gamyba

Eksploatuojant garo jėgos ūkį, dažnai susiduriama su tokiomis problemomis, kaip:  

 • nuodegų susidarymas ir druskų nuosėdos, dėl kurių sumažėja šilumos perdavimas ir perkaista ekraniniai vamzdžiai, o dėl to padidėja kuro sąnaudos (1 mm storio nuodegų sluoksnis padidina kuro sąnaudas 10%) bei avarinių situacijų tikimybė
 • korozija, sąlygojanti priešlaikinį įrengimų nusidėvėjimą
 • garo kokybės sumažėjimas
 • didelės energijos sąnaudos

Tinkamu būdu paruoštas maitinamasis vanduo daugeliu atvejų sąlygoja ekonomišką ir patikimą garo katilo darbo režimą

 

Maitinamojo vandens kokybės reikalavimai priklauso nuo garo katilo tipo ir slėgio. Šie reikalavimai atsispindi atitinkamuose GOST ir OST standartuose, techninėse sąlygose, reglamentuojančiuose dokumentuose, bei katilų eksploatacijos instrukcijose. Pagal šiuos reikalavimus ir parenkama optimaliausia vandens paruošimo schema.

Vandens paruošimo tipas gali kisti nuo įprastinio minkštinimo ir vandens kietumo druskų pašalinimo iki itin didelio švarumo vandens paruošimo, taikant šiuolaikines technologijas.  

Žemo slėgio katilų vandens paruošimas dažniausiai susideda iš vienos arba dviejų pakopų vandens minkštinimo.

Technologinė vidutinio slėgio katilų vandens paruošimo schema paprastai sudaroma iš dalinio nudruskinimo, taikant jonų mainus arba atbulinę osmozę su po to atliekamu minkštinimu.

Aukšto slėgio katilų vandens paruošimas gali vykti taip: vandens apdorojimas atbulinės osmozės įrenginyje su po to atliekamu nudruskinimu, taikant jonų mainų technologijas, vandens apdorojimas atbuline osmoze su po to einančiu mišraus veikimo filtrų panaudojimu arba vandens demineralizacija su po to vykdomu jo apdorojimu mišraus veikimo filtruose.

Kompanija Jurby WaterTech International parengs vandeniui apdoroti reikalingos technologinės schemos variantą dar katilinės projektavimo bei statybos  arba rekonstrukcijos stadijoje.

Inžinerijos padalinys siūlo:

 • galiojančius standartus ir taisykles atitinkantį projektavimą, palaikomą tarptautinio kokybės sertifikato ISO 9001:2000
 • optimalių technologinių schemų vandeniui paruošti parengimą naujiems projektams, bei vykdant esančių ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją
 • vandens paruošimo įrenginių su prekiniais ženklais AquaHard® ir JurbyFlow® gamybą
 • įrengos, vartojimo reikmenų bei komplektuojamų dalių pristatymą iš sandėlių Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina)
 • projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymą, juos patikint patyrusiems inžinieriams, dirbantiems techninio aptarnavimo tarnybose Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje
 • VP (vandens paruošimo) įrenginių techninio aptarnavimo, garantinius ir einančius po garantinių darbus, juos vykdant techninio aptarnavimo specialistams iš tarnybų Kaune (Lietuva), Maskvoje (Rusija), Kijeve (Ukraina) ir Hanojuje (Vietnamas)

Inžinerijos padalinys naudoja naujausias technologijas – jonų mainus su priešsrovine regeneracija, membranines atbulinės osmozės ir ultrafiltracijos technologijas, automatizuoja vandens paruošimo procesus ir, jei reikia, aprūpina juos vizualizacijos įrenginiu. 

Tinkamas dėmesys taip pat turi būti skiriamas katilo vandens korekciniam cheminiam apdorojimui. Cheminės deaeracijos, pH korekcijos, katilo vidaus apdorojimo, saugančio nuo nuodegų ir korozijos, klausimai sprendžiami parenkant atitinkamą reagentinę programą.

Kompanijos Jurby WaterTech International specialistai parinks Jūsų katilui tinkamą korekcinį apdorojimą, pasiūlys optimalų vandens chemijos režimą, užtikrinantį teisingą garo katilo eksploataciją.

Cheminio vandens apdorojimo padalinys siūlo kompleksinę klientų aptarnavimo sistemą:

 • įrenginių darbo ekspertizę ir analizę
 • problemų ir jų priežasčių išaiškinimą
 • reagentinio apdorojimo JurbySoft® veiksmingiausios programos parinkimą
 • dozuojančios įrangos instaliaciją
 •  vandens chemijos režimo derinimą ir tolimesnę jo kontrolę

Padalinio tyrimų ir plėtros skyriaus darbuotojai pastoviai tobulina JurbySoft® produktus ir technologijas, atsižvelgdami į griežtėjančius vartotojų ir aplinkos apsaugos reikalavimus.