Techninis aptarnavimas

Kompanija Jurby Water Tech International turi ne tik savą projektavimo-konstravimo biurą, gamybos padalinį, mokslo-tiriamąjį centrą, bet ir savą Techninio aptarnavimo padalinį. Vienas pagrindinių šio padalinio uždavinių – vandens paruošimo įrenginių, pagamintų kompanijos Jurby Water Tech International bei kitų kompanijų, garantinis  aptarnavimas, bei aptarnavimas pasibaigus garantiniam laikotarpiui.

Kompanijos Water Tech International Techninio aptarnavimo padalinio vartotojui teikiamos paslaugos  apima tokius poreikius:

- eksploatacinių išlaidų mažinimas;
- įrangos darbo patikimumo didinimas, tuo pačiu mažinant avarinių situacijų tikimybę;
- išlaidų, skirtų eksploatuojančiam personalui, mažinimas;
- profesionalios, kvalifikuotų specialistų teikiamos paslaugos.

Kompanijos Water Tech International Techniniame padalinyje dirba patyrę inžinieriai, technologai, kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos sričių inžinieriai, paleidimo-derinimo darbų specialistai. Padalinio specialistai vykdo kompleksinius ir šiuolaikinius techninio aptarnavimo darbus, skirtus bet kokio sudėtingumo vandens paruošimo ir valymo objektams. Kompanijos Jurby Water Tech International Techninio aptarnavimo padalinys siūlo visą eilę paslaugų: nuo eikvojamų medžiagų keitimo ir kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos įrenginių kalibravimo iki viso vandens paruošimo komplekso kapitalinio remonto arba rekonstrukcijos.

Kompanijos Jurby Water Tech International Techninio aptarnavimo padalinio teikiamos paslaugos:

- tinkamu laiku vykdomas garantinis aptranavimas bei aptarnavimas po garantinio laikotarpio;
- kitų gamintojų įrenginių techninis aptarnavimas
;
- ankstesnės gamybos įrenginių kapitalinis remontas, modernizacija;
- profilaktinių darbų vykdymas;
- vandens paruošimo kompleksų būklės monitoringas;
- Jurby WaterTech International Techninio aptarnavimo padalinio darbuotojų  išvykos į objektus;
- kvalifikuotos konsultacijos vandens paruošimo įrenginių darbo klausimais;
- eikvojamų medžiagų keitimas trumpiausiais terminais;

 

Sukaupusi ilgametę patirtį vandens valymo, paruošimo ir nuotekų valymo kompleksų gamybos bei eksploatacijos srityje, ribotos atsakomybė bendrovė „Jurby WaterTech“ be garantinio serviso paslaugų siūlo:

 

įrenginių techninę priežiūrą, t.y.:

  • bendrovės specialistų konsultacijų telefonu paslaugas bet kuriuo Jums patogiu laiku;
  • skubų reagavimą ypatingų situacijų atveju (2-3 parų laikotarpiu, priklausomai nuo atstumo iki objekto);
  • nuolatinius Užsakovo personalo mokymus, tobulinant jų profesinę parengtį įrengimų priežiūrai;
  • ketvirtinę, mėnesinę, kasdienę (Užsakovo pasirinkimu) kompleksinę įrenginio patikrą;
  • pastovią įrenginio darbinių duomenų analizę, pateikiant atitinkamas jo darbo korekcijas, įvertinant pradinius vandens parametrus;
  • įrenginio darbo diagnostiką, pateikiant prognozę apie besibaigiantį atskirų įrenginio komponentų ir agregatų darbinį resursą;
  • patyrusių bendrovės „Jurby Water Tech“ specialistų atliekamą įrenginio cheminį plovimą, papildomas regeneracijas;

įrenginio techninės priežiūros serviso paslaugas:

  • sukuriant techninio aptarnavimo specialistų brigadą tiesiogiai įmonėje (nuolat tobulinant darbuotojų kvalifikaciją);
  • kasdienį auditą ir įrenginių priežiūrą, pagal eksploatacijos instrukcijas ir įrenginio komponentų bei agregatų techninių pasų duomenis;

įrenginio perdavimą dalinės rangos principu:

  • Užsakovo bendrovei pateikiamas tvarkingai veikiantis įrenginys, prižiūrimas aukštos kvalifikacijos bendrovės „Jurby WaterTech“ personalo.

 

Įrenginiui teikiama aukštos kokybės priežiūra padeda sutaupyti eksploatacines išlaidas ir prailginti įrenginio darbinį resursą.

 

Visų tipų priežiūrai suteikiamos garantijos.

 

Techninio aptarbavimo, paleidimo ir derinimo tarnybos vadovas Edmundas Andužis tel.: +370 (37) 421401, E-mail: edmundas.aqua@jurby.com