ROptima cheminio apdorojimo technologija

roptima-001.jpg (regular, 488x500)

 

 

 

 

 

 

 

Technologijos ROptima® privalumai ir unikalumas:

 • Mažesnės eksploatacijos išlaidos bei mažesnė  valyto vandens savikaina
 • Mažesnis prastovų ir cheminių praplovimų kiekis
 • Atbulinės osmozės įrenginio išlaidų  %  savoms technologinėms reikmėms apskaičiavimas
 • Mažesnis vandens suvartojimas, efektyvesnė regeneracija, mažesnis koncentrato išmetimo procentas
 • Didesnis atbulinės osmozės įrenginio membranų tarnavimo laikas
 • Mažesnės abulinės osmozės įrenginio eksploatacijos išlaidos bei tuo pačiu metu geresni darbiniai technologiniai rodikliai
 • Mažesnė ekologinė apkrova

 

Technologija ROptima® apima:

CHEMIJOS BLOKĄ 

KOMPIUTERINĮ BLOKĄ

TECHNINIO APTARNAVIMO BLOKĄ

 

CHEMIJOS BLOKAS apima:

Specialiai parengtus nukalkinimo reagentus ir  programas, plovimo reagentus,  įvairiu rūšių vandeniui skirtus biocidus ir konservantus - ROptima®

 

Reagentai ROptima®

 

Produkto   pavadinimas                    Aprašymas         
JurbySoft М422 Universalus nukalkintojas, skirtas pramoniniams atbulinės osmozės įrenginiams, dirbantiems su kietu vandeniu.
JurbySoft М411 Universalus nukalkintojas, skirtas atbulinės osmozės įrenginiams, dirbantiems su kietu vandeniu, darbo našumas iki 5 m3/val.
JurbySoft М423 Nukalkintojas, skirtas atbulinės osmozės įrenginiams, dirbantiems su didelio sulfatų kiekio kietu vandeniu.
JurbySoft М424 Nukalkintojas, skirtas atbulinės osmozės įrenginiams, dirbantiems su didelio silikatų kiekio kietu vandeniu
JurbySoft М420 Nukalkintojas, skirtas atbulinės osmozės įrenginiams, dirbantiems su jūros vandeniu (druskos kiekis daugiau nei 10g/l)
JurbySoft М430 Reagentas, skirtas atbulinės osmozės įrenginiams dezinfekuoti, kurio pagrindas – stabilizuotas vandenilio peroksidas.
JurbySoft М431 Plataus veikimo spektro, neoksiduojantis  biocidinis produktas, skirtas dezinfekcijai ir biologiniam apaugimui valdyti. Maistinė klasė.
JurbySoft М432 Šarminis koncentratas, skrtas organikai, tepalams ir biologiniam apaugimui nuo membranų nuplauti.
JurbySoft М433 Rūgštinis koncentratas, skrtas mineralinėms kalcio, geležies nuosėdoms tausojančiai nuplauti nuo membranų.
JurbySoft М4330 Stiprus rūgštinis koncentratas, skirtas mineralinėms kalcio, geležies nuosėdoms nuo membranų nuplauti.
JurbySoft М401 Koncentratas bisulfito pagrindu, skrtas laisvojo chloro neutralizacijai ir atbulinės osmozės įrenginių konservacijai.
JurbySoft М402 Koncentratas, skirtas membraninių įrenginių konservacijai prie neigiamų temperatūrų

 

 

 

KOMPIUTERINIS BLOKAS apima:

Nukalkintojo parinkimo ir dozės paskaičiavimo kompiuterinę programą – • ROptima® Direct

Įrenginio darbo režimo, cheminių praplovimų veiksmingumo, dozavimo korekcijos monitoringo-analizės kompiuterinę programą – ROptima® Data

Eksploatacijos išlaidų paskaičiavimo kompiuterinę programą – ROptima® Cost

 

ROptima®Direct

Nukalkintojo parinkimo ir dozės paskaičiavimo programa reikalauja įvesti tokius duomenis:

 

Į įrenginį patenkančio vandens pradinius duomenis:

- рН, elektrinį laidumą, katijonų  (Ca, Mg, Fe, kt.) ir anijonų (chloridai, sulfitai, fosfatai ir kt.) balansą.

Įrenginio eksploatacijos parametrus:

- darbo našumą

- regeneraciją

- membranų tipą

Preliminaraus valymo parametrus:

- parūgštinimas arba pašarminimas

 

Gauname pilną ataskaitą su visų įrenginio parametrų indikacija ir parinkto veiksmingiausio nukalkintojo doze.

 

ROptima®Data

Ši programa skirta atbulinės osmozės įrenginio eksploatacijos parametrams normalizuoti. Programa įvertina pradinio vandens temperatūros, slėgio, druskos kiekio  svyravimus. Remiantis paskaičiavimo duomenimis, sudaroma parametrų kitimo pagal laiką kreivė. Ši kreivė leidžia vaizdžiai stebėti atbulinės osmozės įrenginio būklę.

 

ROptima®Cost

Programa skirta technologijos ROptima® pritaikymo ekonomiškumui nustatyti, kai eksploatuojami atbulinės osmozės įrenginiai. Remiantis skaičiavimo rezultatais, sudaromos eksploatacijos išlaidų struktūrą iliustruojančios diagramos. Diagramos leidžia vaizdžiai įvertinti eksploatacijos išlaidų dinamiką.

 

TECHNINIO APTARNAVIMO BLOKAS apima:

 • Atbulinės osmozės įrenginio eksploatacijos vandens-chemikalų režimo analizės metodiką
 • Atbulinės osmozės įrenginio veiksmingesnės eksploatacijos paskaičiavimo ir sureguliavimo technologiją
 • Atbulinės osmozės įrenginio darbo optimalaus režimo sureguliavimą
 • Režimų optimizavimą, jų  valdymo monitoringo technologiją ir duomenų archyvavimą
 • Palydimąjį techninį aptarnavimą, atsižvelgiant į eksploatacijos ypatumus ir kliento pageidavimus

 

INDIVIDUALUS IR KOMPLEKSINIS TECHNINIS APTARNAVIMAS

 • Įrenginio darbo ir jo vandens-chemikalų režimo tyrimas bei analizė
 • Problemų išsiaiškinimas ir technologinio sprendimo parinkimas
 • Veiksmingos reagentinio apdorojimo programos ROptima® paskaičiavimas
 • Techninis-ekonominis pagrindimas, prezentacija ir pasiūlymo aptarimas
 • Dozuojančių įtaisų projektavimas ir gamyba
 • Reagentų ir dozuojančios įrangos pristatymas tiksliai sutartu laiku
 • Instaliavimo plano pateikimas klientui ir  suderinimas su juo.
 • Paleidimo-derinimo, techninio aptarnavimo darbų ir personalo apmokymo pravedimas
 • Režimo sureguliavimas ir optimizacija, režiminių kortelių sudarymas, konsultacijų teikimas
 • Periodiškas lankymasis technologijos darbui kontroliuoti.