Nutekamųjų vandenų valymas

Tarptautinė inžinerinė technologinė kompanija Jurby Water Tech International siūlo Rusijos, Ukrainos, Kazachstano ir kitų NVS šalių bei Vakarų Europos ir Baltijos šalių pramonės įmonėms bei gyvenamojo-komunalinio ūkio subjektams nutekamųjų vandenų valymo paslaugas bei technologijas. Kompanija garantuoja individualų, kompleksinį  priėjimą, raštingus technologinius sprendimus, kuriuos grindžia visos tarptautinės inžinierių, technologų, projektuotojų, vadybininkų ir gamybininkų komandos bendra patirtimi.

Pagrindiniai pramonės sektoriai, naudojantys kompanijos Jurby Water Tech International nutekamųjų vandenų valymo paslaugas bei technologijas:

- GKŪ 
- Energetika 
- Naftos/dujų perdirbimo pramonė
- Chemija/agrochemija
- Maisto pramonė
- Меtalurgija 
- Теkstilės pramonė 
- Celiuliozės-popieriaus gamybos pramonė

 

Kompanija Jurby Water Tech International pramonės įmonėms bei komunaliniam sektoriui siūlo:

 • Nutekamųjų vandenų valymą pramonės įmonėse (gamybiniai nutekamieji vandenys);
 • Ūkinių-buitinių nutekamųjų vandenų valymą; 
 • Paviršinių nutekamųjų vandenų valymą;

 

Kompanija Jurby Water Tech International garantuoja individualų kompleksinį priėjimą ir platų tokių paslaugų spektrą:

 • Kanalizacijos objekto tyrimas.
 • Pradinių duomenų analizė ir specialistų konsultacijos parenkant optimalią kanalizacijos schemą.
 • Technologinių schemų kūrimas, atsižvelgiant į normatyvinių dokumentų reikalavimus bei užsakovo pageidavimus.
 • Pilnas ir išsamus projektavimas. Visos projektinės dokumentacijos pristatymas „iš vienų rankų”.
 • Profesionalus projekto valdymas visose jo įgyvendinimo etapuose.
 • Įrangos gamyba ir pristatymas (savi gamybos ir logistikos skyriai Rusijoje, Ukrainoje ir Lietuvoje).
 • Montavimo, projekto vykdymo priežiūros, paleidimo-derinimo darbai, perdavimas eksploatuoti ir užsakovo personalo apmokymas.
 • Projektų įgyvendinimas pagal PPSV modelį , t.y. „iki rakto“.

 

Nutekamųjų vandenų valymo technologijos:

 • Меchaninis valymas;
 • Fizinis-cheminis valymas, valymui taikant ir vandenyje ištirpusio oro flotacijos sistemą DAF
 • Biologinis-aerobinis valymas, valymui taikant ir sekos biologinius reaktorius SBR
 • Biologinis anaerobinis valymas, valymui taikant ir metano gamybos reaktorius UASB – priešsrovinius anaerobinius dumblo pūdytuvus
 • Membraninis bioreaktorius MBR
 • Valytų nutekamųjų vandenų bereagentinis ir reagentinis  nukenksminimas
 • Nuosėdų, atliekų ir šlamo sausinimas ir perdirbimas, tuo pačiu išgaunant ir biodujas