JurbySoft cheminio vandens apdorojimo technologijos

jurbysoft-001.jpg (regular, 487x500)

 

 

 

 

 

 

 

Šiuolaikinės veiksmingumą užtikrinančios technologijos JurbySoft®  įmonėms leidžia vykdyti optimalaus resursų panaudojimo programas, didinti darbo našumą, mažinti avaringumą, ilginti įrangos tarnavimo laiką, mažinti eksploatacijos sąnaudas, gerinti galutinio produkto kokybę ir mažinti aplinkai tenkančią apkrovą. JurbySoft®  technologijos panaudojimo atsipirkimo laikas svyruoja nuo 3 iki 12 mėnesių.

Cheminio vandens apdorojimo technologijos ir produktai JurbySoft® skirti įvairių pramonės sektorių vandens įrenginių korekcijai ir stabilizacijai, tokių kaip:

 • aušinimo cirkuliacinė vandens tiekimo sistema
 • membraniniai ultra filtracijos ir atbulinės osmozės įrenginiai
 • šilumos ir vandens šildymo katilai
 • šildymo sistemos

Cheminio vandens apdorojimo technologijos ir produktai JurbySoft® išsprendžia tokias, įmonėms aktualias, problemas:

 • korozingumo:
 • nuosėdų ir nuovirų susidarymo;
 • technologinio vandens taršos;
 • mikrobiologinio aktyvumo ir kt.


Mūsų technologiniai sprendimai reiškia kartu ir pilną kompleksinio klientų aptarnavimo sistemą, į kurią įeina:

 • įrenginių darbo bei jų vandens chemijos režimo tyrimas ir analizė;
 • problemos aptikimas ir technologinio sprendimo pritaikymas;
 • veiksmingos reagentinio apdorojimo JurbySoft® programos parengimas;
 • techninis-ekonominis pagrindimas, pasiūlymo pristatymas ir aptarimas;
 • dozavimo įrenginių projektavimas ir gamyba;
 • reagentų ir dozavimo įrangos savalaikis pristatymas;
 • instaliavimo plano pateikimas klientui ir derinimas su juo, paleidimo-derinimo, techninio aptarnavimo ir užsakovo personalo apmokymo darbų vykdymas;
 • režimo sureguliavimas, optimizacija bei tolesnis techninis aptarnavimas;
 • personalo apmokymas ir režiminių kortelių sudarymas, konsultacijos;
 • periodiškas lankymasis siekiant vykdyti technologijos veiksmingumo kontrolę. Mūsų inžinieriai išbūna kliento įmonėje tiek laiko, kiek yra reikalinga.