Inžinerija. Projektavimas

Tarptautinė inžinerinė kompanija Jurby Water Tech International siūlo veiksmingus technologinius, inžinerinius sprendimus ir profesionalų pramoninio ir buitinio-geriamojo vandens valymo ir paruošimo projektų realizavimą. Kompanijos savas specializuotas projektavimo-konstravimo biuras geriausias Europoje, be to, kompanija garsėja savo šiuolaikine ir unikalia gamyba bei patikima techninio aptarnavimo tarnyba.

 

KOMPANIJOS PRODUKTAI IR PASLAUGOS, SKIRTI INŽINERIJOS IR PROJEKTAVIMO SFERAI

 • Techninis projektavimas, moksliniai tiriamieji darbai, optimalių vandens paruošimo technologinių schemų projektavimas naujiems objektams, bei vykdant esančių ChVA (cheminio vandens apdorojimo) įrenginių dalinę arba pilną rekonstrukciją.
 • Veiksmingiausi techniniai ir konstrukciniai sprendimai AquaHard® ir JurbyFlow® , taikant naujausias filtracijos, ultrafiltracijos, nanofiltracijos, atbulinės osmozės, elktrodejonizacijos, jonų mainų su pasrovine ir priešsrovine regeneracija ir kt. technologijas, remiantis technologiniais ir aplinkos apsaugos reikalavimais, teikiamais pramonės įmonių bei gyvenamojo ir komunalinio sektoriaus.
 • Aukštos kokybės ir iki galo išbaigtas vandens paruošimo įrenginių projektavimas bei projektinės dokumentacijos, atitinkančios užsakovo šalyje galiojančius standartus ir reglamentus, parengimas, apimantis:

  -  šiluminių energetinių išteklių sąnaudų apskaičiavimą (ŠEIS), techninį-ekonominį pagrindimą (TEP) (projektų);
  -  išsamios ir itin detalios darbinės konstravimo dokumentacijos gamybai bei mazgų ir įrenginių surinkimui parengimą;
  -  AVS TP parengimą ir programavimą;
  -  montažinės dokumentacijos parengimą, vykdymo dokumentacijos paruošimą;
  -  projektinės dokumentacijos suderinimą Valstybinėje projektų ekspertizės tarnyboje;
  -  kvalifikuotą vadovavimą projektams;
  -  techninės, eksploatacinės dokumentacijos parengimą ir leidimų užtikrinimą.
  -  projektavimo licenziją (LR)
 • Pasirinktos technologijos veiksmingumo patikrinimas, vykdant pilotinius išbandymus objekte, arba kompanijos laboratorijoje.
 • Aukštos kokybės ir patikimumo įranga, pagaminta savame gamybos padalinyje. Tiksli ir pilna vandens paruošimo įrenginių komplektacija, įrangos, vartojimo reikmenų bei komplektuojančių dalių pristatymas iš sandėlių, esančių Kaune (Lietuvoje), Maskvoje (Rusija) ir Kijeve (Ukraina).
 • Šiuolaikinių, patikimų konteinerinių geriamojo vandens valymo stotelių bei nuotekų valymo stočių, skirtų gyvenvietėms ir mažiems miesteliams, gamyba ir pristatymas.
 • Vandens paruošimo proceso automatizavimas. AVS TP ir valdymo proceso vizualizacija. Įrengtų sistemų darbo duomenų surinkimas ir archyvavimas energetikos bei gyvenamojo ir komunalinio ūkio (GKŪ) sektorių objektams.
 • Veiksmingas vadovavimas vandens paruošimo srities projektams, pagrįstas individualiu ir kompleksiniu požiūriu kiekvieno užsakovo atžvilgiu, išsamios diagnostikos atlikimu bei pirkėjo problemų analize.
 • Statybos -montavimo darbai visų vandens paruošimo objektų statybos ar rekonstrukcijos metu, vykdomi generalinės rangos pagrindais.
 • Projekto vykdymo priežiūros ir paleidimo-derinimo darbų vykdymas  tiksliai pagal grafiką ir tiksliais terminais, laikantis sutartyje numatytų darbų apimčių bei laiko sąnaudų.
 • Užsakovo personalo apmokymas pagal sudarytą mokymų programą, iš anksto suderintą su klientu.
 • VA (vandens apdorojimo) įrenginių techninio aptarnavimo, garantinių ir atliekamų po  garantinių darbų vykdymas. Nuolatinis eksploatuojamos įrangos stebėjimas realiu laiku Online monitoring) bei duomenų surinkimas archyvuoti ir įrangos darbo sekimas, siekiant išvengti ekstremalių avarinių situacijų, bei įrenginių darbo koregavimas dar iki problemų atsiradimo

Naujausio programinio palaikymo panaudojimas projektavimui, tokio kaip programų paketai Solid WORKS (trimatis modeliavimas ir technologinės įrangos imitavimas), АutoCAD Electrical, leidžia projektuoti sudėtingiausias sistemas per trumpiausią laiką ir visiškai išvengti "žmogiškojo faktoriaus" įtakos bei pašalinti avarijų tikimybę.

VANDENS PARUOŠIMO IR VALYMO TECHNOLOGIJOS

Savo sprendimuose inžinerijos padalinys naudoja pačias naujausias technologijas bei vandens paruošimo ir valymo būdus. Vandens paruošimo įrenginiuose AquaHard® ir JurbyFlow® įdiegti patys veiksmingiausi technologiniai, konstrukciniai ir projektiniai sprendimai. Tai mums leidžia teigti, jog  AquaHard® ir JurbyFlow® technologijos priklauso pačioms patikimiausioms ir labiausiai taupančioms energiją technologijoms.

AquaHard® technologijų spektras apima:

 • Filtracijos technologijas AquaHard®  :
  - slėgines ir neslėgines filtracijos grūdėtosios įkrovos sluoksnyje technologijas.
 • Jonų mainų pasrovines ir priešsrovines technologijas AquaHard®:
  - vandens minkštinimą (natrio-katijonavimas);
  - dekarbonizaciją (H-katijonavimas);
  - demineralizaciją (H-ОH - katijonavimas ir anijonavimas, DSSF (dviejų stadijų sorbciniai filtrai);
  - rekonstrukciją (jonų mainų filtrų pervedimą iš pasrovinės į priešsrovinę technologiją), automatizaciją, įrenginio darbo vizualizaciją

Membraninių technologijų JurbyFlow® spektras apima:

 • Ultrafiltracijos technologiją;
 • Atbulinės osmozės technologiją,
 • Nanofiltracijos technologiją;
 • Elektrodejonizacijos technologiją.

 

 aquahard-001.jpg (regular, 499x500)    jurbyflow-001.jpg (regular, 479x500)   a_stream-001.jpg (regular, 489x500)