AquaHard vandens nuotekų valymo sistemos

 

Lietaus ir tirpsmo vandens valymas

Naujos tendencijos, sprendžiant nutekamųjų vandenų valymo problemas, bei sprendimo metodai:- biogeniniais elementais (azoto ir fosforo junginiais) užterštų nutekamųjų
vandenų biologinis valymas;- gyvulininkystės ūkių bei maisto pramonės didelės koncentracijos
nutekamųjų vandenų anaerobinis valymas;- naftos produktais užteršto lietaus bei tirpsmo vandens fizikinis-cheminis valymas Kompanija Jurby WaterTech International projektuoja ir siūlo technologinius bei projektinius sprendimus biogeniniais
elementais užterštų nutekamųjų vandenų išvalymui iki ES nustatytų normatyvų, ir, Užsakovui pageidaujant,
išvalymui iki žuvininkystės ūkių vandens telkinių normatyvų.

Tam tikslui projektuojami ir gaminami kompaktiški konteinerio tipo (darbui pilnai parengti gamykloje) įrenginiai,
skirti  ūiniams-buitiniams nutekamiesiems vandenims valyti – nedidelėms kotedžų tipo gyvenvietėms, dujininkų
bei naftos perdavimo linijų rotaciniu principu dirbančių darbuotojų gyvenvietėms. Įrenginiai gali būti specialiai parengti
eksploatuoti Tolimosios Šiaurės sąlygomis (nutekamųjų vandenų pašildymas elektra, konteinerių apšiltinimas). Tokių įrenginių darbo našumas – nuo 20 iki 400 m3 nutekamųjų vandenų per parą.  Kompaktiški konteinerio tipo ūkinių–buitinių nutekamųjų vandenų valymo įrenginiai Įrenginio technologinė schema pagrįsta  gerai praktikoje išbandyta nitri-denitrifikacijos technologija (АO/O) su iš
anksto įjungta denitrifikacijos zona (anoksidinė, neaeruojama zona) ir dumblo mišinio su nitratais reciklu iš
aeruojamos zonos į denitrifikacijos zoną. 

Blokinės-modulinės struktūros lietaus ir tirpsmo vandens valymo įrenginiai

Jurby WaterTech International siūlo visą eilę blokinės-modulinės struktūros įrenginių lietaus ir tirpsmo vandeniui valyti
(darbo našumas iki 100 m3/val).Priklausomai nuo komplektacijos, įrenginiai užtikrina skendinčių dalelių bei naftos
produktų pašalinimo kokybę iki žuvininkystės ūkių vandens telkinių normų arba iki vandens panaudojimo normų 
techniniam vandens tiekimui. Bendru atveju, įrenginio technologinę liniją sudaro: - nusodintuvas su lentyniniais moduliais ir įtaisu skendintiems naftos produktams surinkti;- koalescencinis separatoriaus papildomai naftos produktams šalinti;- sorbcinis I laipsnio filtras su oleofiline įkrova („Uremiks“ arba „ Fibroil”);- sorbcinis II laipsnio filtras su granuliuotos aktyvuotos anglies įkrova;- valyto vandens UV-nukenksminimo įrenginys Valyto vandens teršalų koncentracijos: - naftos produktai – iki 0,05 mg/l- skendinčios dalelės – iki 5 mg/l 

Visuose kompanijos Jurby WaterTech International įrenginiuose taikoma žinomiausių Europos firmų-gamintojų
technologinė įranga, jie pasižymi aukštu automatizacijos lygiu.