2012 01 05

Užbaigti trys įrangos pristatymo darbų (1650 m3/val. našumo vandens paruošimo komplekso išsiuntimo ir montavimo darbai) etapai įgyvendinant Dugino projektą

Tarptautinė inžinerinė kompanija Jurby WaterTech International   užbaigė tris iš keturių išsiuntimo ir surinkimo darbų etapus įgyvendinant stambaus vandens paruošimo komplekso, skirto geriamajam vandeniui ruošti valymo įrenginių objekte, priklausančiam vandens tiekimo sistemai „Dugino“ (Rostovas prie Dono, Rusija), įrangos pristatymo projektą. Įranga, skirta 1-ąjam, 2-ąjam ir 3-iąjam etapams jau pristatyta į statybos aikštelę. Kompanijos Jurby WaterTech International techninio aptarnavimo tarnybos bei paleidimo-derinimo specialistai jau sumontavo minėtą įrangą.
 Jurby WaterTech International kompanija atlieka visą kompleksą darbų:  kompanijos savojo projektavimo biuro specialistai suprojektavo ir parengė projektinę dokumentaciją,  Jurby WaterTech International gamybos padalinyje užbaigiami minimo vandens paruošimo komplekso surinkimo darbai. Jurby WaterTech International kompanijos atitinkamų padalinių specialistai taip pat atliks vandens paruošimo komplekso, kurio našumas 1650 m3/val., montavimo, paleidimo-derinimo bei perdavimo eksploatuoti darbus.

 

Informacija:
Vykstant jūros potvyniui, jūros vanduo patenka į vandens saugyklą, iš kurios geriamuoju vandeniu aprūpinamas Rostovo prie Dono miestas. Druskai šalinti iš jūros vandens ir bus naudojamas vandens paruošimo kompleksas, parengtas  Jurby WaterTech International kompanijos. Minimas vandens paruošimo kompleksas – viena sudėtinių plataus masto projekto „Kompleksinė vandens tiekimo ir kanalizacijos sistemų Rostovo prie Dono mieste ir Rostovo srities pietvakariuose statybos ir rekonstrukcijos programa“.
Rostovas prie Dono naudoja 360  tūkst. kubų vandens per parą.