2019 10 31

Tęsiasi sėkmingas bendradarbiavimas su jungtine chemijos kompanija „Shchekinoazot "

schekinoazot.jpg (thumb, 139x104)Jurby Watertech išvežė vandens stabilizacinio apdorojimo įrenginių modulinius blokus.

Įrenginiai skirti atlikti dar esančio statybos procese bloko Metanol-50 aušinimo sistemų apytakinio ciklo vandens apdorojimą. Anksčiau šio tipo moduliniai įrenginiai buvo tiekiami į kitus objektus. 

Apie bendrovę АB "Shchekinoazot".

Jungtinė chemijos kompanija „Shchekinoazot" yra viena pirmaujančių Rusijos įmonių ir jau daugiau kaip šešiasdešimt metų sėkmingai dirba Rusijos ir pasaulio cheminių žaliavų bei produkcijos rinkose.