2022 01 14

Sutartis dėl cheminio vandens valymo įrangos AB "ENEL RUSSIA" filiale „Sredneuralsko VRE" techninio pertvarkymo

sredneuralskaya2.jpg (regular, 262x192)Vykdydama darbus pagal sudarytą sutartį, kompanija Jurby Watertech International atlieka cheminio vandens valymo įrangos AB "ENEL RUSSIA" filiale "Sredneuralsko VRE" techninį pertvarkymą.

Šio darbo tikslas – iki minimumo sumažinti cheminių reagentų sunaudojimą demineralizuoto vandens gamybos procese, sumažinti teršalų koncentraciją cheminio vandens valymo įrangos išleidžiamose nuotekose, sumažinti bendrąjį teršalų išmetimą cheminio vandens valymo įrangos eksploatacijos metu, sumažinti technogeninę apkrovą aplinkai ir pagerinti demineralizuoto vandens, gaminamo Sredneuralsko VRE katilams papildyti, kokybę.

Cheminio vandens valymo įranga yra atvirkštinio osmoso, ultrafiltravimo ir pagalbinių įrenginių dalis. Cheminio vandens valymo įranga susideda iš dviejų linijų iš dalies demineralizuotam vandeniui, kurių kiekvienos našumas yra 115 m3/h.

Šiuo metu kompanijos Jurby Watertech International darbuotojai pradėjo galutinius vandens ruošimo  įrenginio technologinių procesų valdymo algoritmo bandymus.

Kartu su elektrinės eksploatuojančiu personalu jie įjungė vandens ruošimo įrenginį esant apkrovai - vandens kokybė ir kiekis atitiko projektines vertes. Artimiausiu metu planuojama perduoti objektą eksploatuoti.

Sredneuralsko VRE yra federalinė elektrinė, esanti Sredneuralsko mieste, Sverdlovsko srityje. Ši įmonė yra „Enel Russia“ filialas. Instaliuota elektros galia - 1578,5 MW, šiluminė galia - 1327 Gcal/h.