2012 10 30

Sudaryta Surguto VRES-2 (OGK-4, Rusija) vandens paruošimo komplekso techninės priežiūros sutartis

jurby_surgutskayagres9.jpg (regular, 500x299)Tarptautinė kompanija „Jurby WaterTech International“ tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su pačia galingiausia Eurazijos žemyne šilumine elektrine, Surguto VRES-2 (4-os didmeninės elektros energiją generuojančios kompanijos filialas, Jugra, Chantų-Mansių autonominė apygarda, Tiumenės sritis). Kompanijos Jurby WaterTech International serviso tarnybos skyrius sudarė sutartį: „Surguto VRES-2 energetinių blokų Nr. 7 ir Nr. 8 vandens cheminio valymo įrenginio Nr.3 techninė priežiūra“.

Jurby WaterTech International, vykdydama projektą „Pakaitinės energetinės galios sukūrimas, panaudojant 800 MW kombinuoto ciklo dujų turbininį kompleksą (2 blokai po 400 MW)“, pilnai atliko Surguto VRES-2 vandens cheminio valymo stoties ir kombinuoto ciklo dujų turbininių blokų kompresorinės statybos ir montavimo darbus iki perdavimo eksploatacijai. Darbų apimtis: pastato statyba, pilno mūsų prekės ženklų AquaHard ir JurbyFlow įrenginių ir technologijų komplekso tiekimas, jų sumontavimas, paleidimo-derinimo darbai, objekto perdavimas eksploatacijai ir užsakovo personalo mokymai. 2012 metų pradžioje objektas buvo perduotas eksploatacijai.

Mūsų tinklalapio foto galerijoje pateikiamas galingiausios Eurazijos žemyne šiluminės elektrinės vandens cheminio valymo stoties foto archyvas.

Papildoma informacija: Surguto VRES-2 (4-a didmeninė elektros energiją generuojanti kompanija) įrengtoji galia – 4 800 MW. Ši stotis pati galingiausia šiluminė elektrinė Eurazijos žemyne. Surguto VRES-2 viena iš efektyviausių šalies šiluminių elektrinių. Šios elektrinės techniniai-ekonominiai rodikliai nė kiek nenusileidžia užsienio šalių analogams.