2011 02 24

Nauja sutartis su Rusijos naftos perdirbimo komplekso įmone

Tarptautinė technologinė inžinerinė kompanija Jurby WaterTech International sudarė sutartį su UAB „Antipinskij NPZ“ (rus. NPZ - naftos perdirbimo įmonė) (Tiumenė, Rusija). Mūsų kompanijos specialistai šiai stambiai Rusijos naftos perdirbimo kmplekso įmonei atliks tokias užduotis: parengs vandens paruošimo komplekso projektinę dokumentaciją (suprojektuos) ir jį pagamins, atliks jo instaliavimo ir paleidimo-derinimo darbus. Jurby WaterTech International suprojektuotas ir pagamintas vandens paruošimo kompleksas skirtas įmonės „Antipinskij NPZ“ nuosavos gamybos reikmėms tenkinti bei ūkiniam-geriamąjam vandeniui ruošti.

Informacija. Iki šios dienos įmonės „Antipinskij NPZ“ metinės gamybos pajėgumai siekė 500 tūkst. tonų naftos. Gaminamos produkcijos asortimentas – pirminės distiliacijos benzinas, dyzelinas (vasarinis bei žieminis) ir mazutas. Daugiau informacijos apie įmonę galite rasti interneto adresu www.annpz.ru