2019 11 04

Lietuvos biuro kolektyvo pasipildymas

naujidarbuotojai.jpg (thumb, 155x73)

Spalio mėnesį mūsų kolektyvas pasipildė 4 naujais darbuotojais.

Cheminio vandens apdirbimo padalinyje – chemikė-laborantė Aistė Rimgailaitė.

Inžinerijos padalinio projektavimo biure – trys jaunesnieji inžinieriai-projektuotojai:
Eligijus GreviškisMatas Misevičius ir Lukas Žilionis.

Linkime jums sėkmingai įsilieti į mūsų kolektyvą ir įsisavinti savo profesiją!