2013 05 27

Kompanijos Kauno biure įvyko Cheminio vandens apdorojimo padalinio specialistų mokymai

img_4481.jpg (thumb, 139x104)Į Jurby WaterTech International Cheminio vandens apdorojimo padalinio specialistų vidaus mokymus susirinko kompanijos specialistai iš Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos. Mokymai vyko kompanijos Kauno biuro bazėje, kur ką tik buvo baigta cheminių reagentų gamybos cecho rekonstrukcija.    

Mokymų techninės dalies pagrindiniai klausimai buvo tokie: cheminis vandens paruošimas katilams, šaldymo sistemoms ir atvirkštiniam osmosui. Taip pat buvo aptariamos mūsų kompanijos reagentų programos, susijusios su minėtais segmentais. Be to, buvo surengta ekskursija į AB „Achema“ (Jonava, Lietuva), kurioje sėkmingai taikoma JurbySoft programa. Nepaisant to, kad mokymai buvo skirti Cheminio vandens apdorojimo padalinio specialistams, juose taip pat dalyvavo kompanijos Projektavimo skyriaus darbuotojai.

Jurby WaterTech International Cheminio vandens apdorojimo padalinio direktorius Egidijus Zailskas: „Mokymų metu, visų pirma, mes išnagrinėjome klausimus, susijusius su vandens ruošimo technologijomis ir metodais. Norą pagilinti savo žinias pareiškė taip pat ir Projektavimo skyriuje dirbantys specialistai. Vėliau, jau su Cheminio vandens apdorojimo padalinio specialistais, mes išnagrinėjome klausimus, tiesiogiai susijusius su mūsų Padalinio veikla. Aptarėme mūsų technologijas, Padalinio plėtros programą, pardavimų ir marketingo strategiją, platinimo tinklo plėtrą“.

Būtina pažymėti, kad kompanija Jurby WaterTech International reguliariai rengia mokymus specialistams ir įmonės viduje, ir už jos ribų. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas  -  viena iš  Jurby WaterTech International plėtros programos prioritetinių krypčių. 

Nuotraukos iš mokymų>>>