2013 09 27

Kompanijos Jurby WaterTech International paslaugos ir produktai atitinka ISO 9001:2008

download.jpg (thumb, 155x102)Šių metų rugsėjo mėnesį kompanija Jurby WaterTech International sėkmingai išlaikė atitikties tarptautinio kokybės standarto ISO 9001:2008 reikalavimams pakartotinę patikrą. Auditą atliko kompanijos „DEKRA“ ekspertai.

Audito išvada patvirtino, kad korekcinio vandens apdorojimo įrenginių projektavimas ir gamyba, cheminių reagentų, filtrų kompozitinių korpusų AquaShell, atvirkštinio osmoso membranų korpusų ROShell gamyba, bei kitų kompanijos plastikinių gaminių gamyba pilnai atitinka standarto ISO 9001:2008 reikalavimus.