2019 04 04

Jurby Watertech International tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su RAB „Inter RAO-Engineering“

interrao.jpg (thumb, 154x104)Jurby Watertech International tęsia sėkmingą bendradarbiavimą su RAB „Inter RAO-Engineering“, kuri yra Inter RAO Grupės dalis, įgyvendinant vandens valymo įrengimų statybos projektą Pregolsko šiluminėje elektrinėje.

Nuo 2019-03-22 iki 2019-03-25 buvo sėkmingai atlikti kompleksiniai vandens gerinimo įrengimų 72 valandų bandymai. Atlikti badymai parodė, kad demineralizuoto vandens kokybė atitinka visus užsakovo nustatytus reikalavimus. Vandens gerinimo įrenginiai priduoti eksploatacijai.

Pregolsko šiluminėje elektrinėje Jurby WaterTech International naudoja pažangias vandens gerinimo technologijas, tokias kaip atbulinis osmosas ir elektrodejonizacija, kurios suteikai galimybę tiekti elektrinei reikalaujamos kokybės demineralizuotą vandenį, reikalingą efektyviam šiluminės elektrinės veikimui.

Bendroji informacija: Modernizuota stotis įsikurs teritorijoje šalia Kaliningrado šiluminės elektrinės-2 ir susidės iš 4 kombinuoto ciklo įrenginių (kiekvieno įrenginio galia 110 MW). Šis naujas energijos šaltinis ne tik užtikrins energetinį saugumą Kaliningrado srityje, bet ir padidins jos energetinės sistemos lankstumą.