2019 04 12

Jurby Watertech International atliko AB „UNIPRO“ įrangos priežiūros darbus

Jau keletą metų tęsiasi bendradarbiavimas tarp „Jurby Watertech“ ir Surguto 2-osios šiluminės elektrinės.

Bendrovės „Jurby Watertech“ darbuotojai Surguto 2-oje šiluminėje elektrinėje atliko eilinius vandens valymo kombinuoto ciklo įrenginių - 400 priežiūros darbus, vykdomus kiekvieną ketvirtį.

Bendrovių bendradarbiavimas prasidėjo 2008 m., kai „Jurby Watertech“ atliko objekto „Cheminio vandens valymo įrengimai su bendruoju paskirstymo įrenginiu - 6  ir 0,4 kV“ projektavimo, įrangos gamybos ir atidavimo eksploatuoti darbus. Vandens valymo įrengimų pagrindas yra modernių membraninių technologijų naudojimas. Įranga apima tokius komponentus kaip ultrafiltracija, atvirkštinis osmosas ir elektrodejonizacija.