2021 07 02

Įrangos, skirtos cheminiam vandens apdorojimui, paleidimas kompanijoje RAB „Miratorg-Kursk“

miratorg_kursk.png (thumb, 155x102)Cheminio vandens apdorojimo padalinio specialistai atliko kompanijos RAB „Miratorg-Kursk“ šaldymo-kompresorinio cecho 2-os eilės įrenginių apytakinio vandens šaldymo sistemos cheminiam apdorojimui skirtos įrangos paleidimo darbus.

Šis šaldymo-kompresorinis cechas yra pats didžiausias Europoje.

Stabilizacinis šaldymo sistemos apytakinio vandens apdorojimas JurbySoft reagentais užtikrina, kad šilumos mainų įrangoje (būtent amoniako šaldymo įrenginių kompresoriuose) nesusidarytų nuosėdos ir sulėtėtų korozijos procesai.

Perduoda eksploatuoti dozavimo storis dirba automatiniu režimu ir yra integruota į cecho technologinių procesų valdymo automatizuotą sistemą.

Agropramoninė kompanija „Miratorg“ yra viena stambiausių mėsos (kiaulienos ir jautienos) gamintojų Rusijoje.