2014 12 09

Atlikti techninio aptarnavimo darbai Surguto VRES-2

download.jpg (thumb, 155x103)Jurby WaterTech International serviso tarnyba atliko 4-to ketvirčio techninį aptarnavimą pačioje galingiausioje Eurazijos žemyne šiluminėje elektrinėje – Surguto VRES-2 (E.ОN Rusija). Įrengtoji objekto galia siekia 5600 MW. 

Jurby WaterTech International atliko Surguto VRES-2 vandens cheminio valymo stoties ir kombinuoto ciklo dujų turbininių blokų kompresorinės statybos darbus „iki raktų“, vykdydama projektą „Pakaitinės energetinės galios sukūrimas, panaudojant 800 MW kombinuoto ciklo dujų turbininį kompleksą“. Projekto realizavimo eigoje buvo baigta paties pastato statyba, pilnas mūsų kompanijos prekės ženklų AquaHard ir JurbyFlow technologijų ir įrenginių komplekso tiekimas. Objekte mūsų kompanijos specialistai atliko montavimo, paleidimo-derinimo darbus, objekto perdavimą eksploatacijai. Taip pat buvo apmokytas Užsakovo personalas.