2015 08 31

Atliekami montavimo darbai AB “ALES”

11111111111111111111.png (thumb, 155x50)Jurby WaterTech International atlieka montavimo darbus Almatos Termofikacinei elektrinei 2. Verta pažymėti, kad mūsų įmonės specialistai atliko pilną darbų kompleksą, projektuojant ir gaminant naują vandens paruošimo įrenginį. Projekto pavadinimas „Almatos Termofikacinės elektrinės 2 katilų maitinimo vandens paruošimo įrenginių, panaudojant membranines vandens valymo technologijas, rekonstrukcija ir plėtra“. Šis projektas tai - dalis plačios apimties AB „AlES“ Almatos Termofikacinė elektrinė 2 rekonstrukcijos ir plėtros programos. Vandens paruošimo įrenginys skirtas vandens demineralizavimui. Projektinis įrenginio našumas – 200 m3/h.