2014 08 13

Kompanijos specialistai užbaigė techninės priežiūros darbus Šaturos HE

download.jpg (thumb, 155x103)Kompanija Jurby WaterTech International sėkmingai užbaigė ketvirtinius techninės priežiūros 2-ojo ketvirčio darbus Šaturos HE (Šaturos miestas, Maskvos sritis), kuri įeina į AB E. ON Rossija sudėtį. Ši bendrovė yra viena stambiausių bendrovių, veikiančių Rusijos Federacijos šiluminės ir elektros gamybos sektoriuje.

Reikia pažymėti, jog 2010 metais, mūsų bendrovė Šaturos HE įvykdė rangos būdu iki rakto atliekamus darbus – vandens valymo komplekso statybos darbus: Nudruskinto vandens gerinimas energetiniame bloke GDĮ-400.  Šiuo metu objekte atliekami planiniai 3-iojo ketvirčio techninės priežiūros darbai.

Daugiau informacijos apie projektą Šaturos HE filme Unikalūs Jurby WaterTech International Projektai >>>