2018 04 12

Trečios įrangos dalies pristatymas į Pregolskaja Šiluminę Elektrinę (automatinė valdymo sistema)