2013 07 25

Įrenginių išsiuntimas „Ekibastuzo Valstybinei rajoninei elektrinei-1“