2018 02 02

Įrangos antros dalies pristatymas į Pregolskaja Šiluminę Elektrinę